Jak transportować ponadgabaryty na sto procent!

e tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych. Firmy, których specjalnością jest transport ciężki, są zobowiązane do uz

Jak  transportować ponadgabaryty na sto procent! transport ponadgabarytowy

Do przyzwolenia na przekraczanie tych norm

Transport ponadgabarytowy cechuje się unormowanym prawnie, przekraczaniem zasad wielkości na drogach. Do przyzwolenia na przekraczanie tych norm, potrzebne jest spełnienie szeregu procesów organizacyjno-logistycznych. Firmy, których specjalnością jest transport ciężki, są zobowiązane do uz